Zebrania z rodzicami  i konsultacje w roku szkolnym 2020/2021

 - będą odbywały się w formie stacjonarnej lub zdalnej w zależności

od sytuacji epidemicznej i aktualnych wytycznych GIS, MZ, MEN -

 Szkoła Podstawowa

 Klasy I - III  w godz. 16.00 - 17.00

Klasy IV - VIII  w godz. 17.00 - 18.00

Zebrania z Radą Rodziców ZSP o godz. 17.30, w stołówce szkolnej /ul. Wiejska 5a/

ZEBRANIA:

 21-25 września 2020r. – wg harmonogramu poszczególnych oddz.

  • 25 listopada 2020r.
  • 28 kwietnia 2020r.

KONSULTACJE:

  • 28 października 2020r.
  • 24 marca 2021r. 
  • 2 czerwca 2021r.

 

Przedszkole 

Oddziały I-VII w godz. 15.30 - 16.30

 ZEBRANIA:

  • 21-25 września 2020r. – wg harmonogramu poszczególnych oddz.
  • 23 marca 2021r.

KONSULTACJE:

  • 23 lutego 2021r.
  • 27 kwietnia 2021r.

 

 

 
22039732
22191276